Головна » Статті » Методичний матеріал » Обслуговуючі види праці

5 клас Тема: Поняття про технологію і техніку. Організація роботи у шкіль­них майстернях.

Тема: Поняття про технологію і техніку. Організація роботи у шкіль­них майстернях.

Мета: ознайомити учнів із правилами внутрішнього розпорядку в шкільних майстернях, правилами безпечної праці, основ­ними видами технологічної діяльності й техніки в побуті;

формувати в учнів усвідомлене виконання правил внутріш­нього розпорядку, навчити розпізнавати види побутової тех­ніки, виховувати акуратне і дбайливе ставлення до обладнан­ня й інструментів.

Обладнання: зразки побутової техніки (або ілюстрації), таблиця « Пра­вила внутрішнього розпорядку у шкільних майстернях».

Основні поняття: побутова техніка, види технологічної діяльності в побуті, правила внутрішнього розпорядку, правила безпечної праці, виробнича санітарія, технологія.

Тип уроку: комбінований.

Структура уроку

 

 1. Організаційний момент.

 2. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів.

 3. Вивчення нового матеріалу. 
 1. Правила внутрішнього розпорядку і правила безпечної праці у шкільних майстернях (із практичним закріпленням).

 2. Поняття про технологію в побуті.

 3. Техніка в побуті. 
 1. Практична робота. Ознайомлення з обладнанням шкільної майстерні.

 2. Закріплення нових знань та вмінь учнів.

 3. Підсумки заняття.

 4. Домашнє завдання.

Хід уроку

 

 1. Організаційний момент.

 2. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів.

 

Бесіда.

 

 1. Які види рукоділля ви вивчали на уроках трудового навчання в попередніх класах?

 2. Які вироби виготовляли на цих уроках?

 3. Чим вам сподобалося займатися найбільше?

 4. Як оцінювали результати вашої роботи ваші близькі, друзі?

 5. Хто гідний звання «Майстер — золоті руки»? Чому?

 

Розповідь учителя.

Знання й уміння, здобуті вами в початковій школі, стануть основою для набуття нових навичок.

На заняттях у шкільних майстернях ви дізнаєтеся багато нового й корисного. Так, ви навчитеся виготовляти красиві та корисні речі, вишивати, готувати їжу, красиво оформляти приготовлені страви та сервірувати стіл, працювати на швейній машині, конструювати й моделювати одяг та інші вироби.

Пропоную ознайомитися з експозиціями в майстерні, де представлені кращі роботи учнів.

 

 1. Вивчення нового матеріалу.

 

На початку викладення нового матеріалу знайомлю учнів зі змістом і методами вивчення курсу.

 

 1. Правила внутрішнього розпорядку і правила безпечної праці у шкільних майстернях (із практичним закріпленням).

 

Розповідь учителя.

Успіх занять залежить від чіткої організації роботи і дотримання правил внутрішнього розпорядку. Подальша розповідь учителя відбу­вається з використанням таблиці «Правила внутрішнього розпорядку у шкільних майстернях».

Робота з підручником.

Учні вивчають правила безпечної праці у шкільних майстернях, використовуючи відповідний матеріал підручника [5, с. 8—10]. У ре­зультаті колективного обговорення вчитель підводить учнів до виснов­ку щодо необхідності неухильно дотримуватися цих правил.

 1. Поняття про технологію в побуті.

 

Розповідь учителя.

Технологія — це сукупність методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми матеріалу або напівфабрикату, що засто­совуються в процесі виготовлення виробу. Цей процес, що складаєть­ся з багатьох операцій, називають технологічним.

Поняття технологічної діяльності застосовується і до промисловос­ті та сільського господарства, і до домашньої діяльності. Тому можна говорити про технологію приготування їжі, технологію виготовлення одягу, технологію вишивання, технологію в'язання; технологію ре­монту швейних і в'язаних виробів, побутової техніки, квартири тощо. Будь-який із цих процесів є перетворюючим, тобто таким, що змінює вихідні матеріали або вироби.

 

 • Наведіть приклади технологічної діяльності в побуті, спираю­чись на особистий досвід або спостереження.

 

 1. Техніка в побуті.

 

Розповідь учителя.

Основою сучасної техніки є машини. Попри їхню розмаїтість за­лежно від призначення, конструкції, розмірів, усі машини мають за­гальну властивість — виконання корисної роботи. При цьому машини не тільки полегшують виконання якихось ручних операцій, але іноді повністю заміняють працю людини (автомати).

У домашніх умовах також використовується безліч різних меха­нічних помічників — для приготування їжі, прибирання, прання, шиття, в'язання.

Робота в групах.

Об'єдную учнів у групи (3—4 особи).

Кожна група одержує завдання: 1) назвати прилади або присто­сування, застосовувані в побуті; 2) охарактеризувати їхнє призна­чення.

Група 1. Техніка, що використовується для приготування їжі.

Група 2. Техніка, що використовується для прибирання квар­тири, прання.

Група 3. Техніка, що використовується для виготовлення одягу.

Група 4. Техніка, що використовується для ремонту квартири, електричних робіт.

Організовую обговорення завдання й підводить учнів до ви­сновку, що використання техніки в побуті звільняє людину від моно­тонної або фізично важкої праці, дозволяє більш швидко та якісно впоратися з домашньою роботою. Крім того, вивільняється більше часу для дозвілля, спілкування.

 1. ПРАКТИЧНА РОБОТА. Ознайомлення з обладнанням шкільної майстерні.

 

Робота в групах (3—4 особи).

Учні вивчають предмети побутової техніки, які є в майстерні, за­повнюють таблицю.

Обладнання майстерні

 

№ з/п

Назва приладу

Призначення

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

У ході роботи коментую дії учнів, а після заповнення таб­лиці організовую

її обговорення.

 

 1. Закріплення нових знань та вмінь учнів.

 

Бесіда.

 

 1. Як треба підготувати своє робоче місце до роботи?

 2. Чому потрібно обережно поводитися з інструментами та облад­нанням?

 3. Чому працювати можна тільки справним інструментом?

 4. Що необхідно зробити по закінченні роботи?

 5. Назвіть види технологічної діяльності в побуті.

 

 1. Підсумки заняття.

 

Заключне слово вчителя.

Дотримання правил безпечної праці у шкільній майстерні є обо­в'язковим. На уроках трудового навчання ви здобудете знання й умін­ня, що допоможуть вам стати гарними помічницями вдома, а в май­бутньому — вмілими господинями. Якийсь із видів рукоділля може перетворитися на ваше хобі, а можливо, і справу всього життя. Ви­користання побутової техніки вивільнить час для улюблених занять: читання, рукоділля тощо.

 

 1. Домашнє завдання.

 

 1. Вивчити правила внутрішнього розпорядку у шкільних май­стернях.

 2. Підготувати інструменти та матеріали для практичної роботи.

 3. Опрацювати текст підручника [5, § 1].

Категорія: Обслуговуючі види праці | Додав: wowanchuk (2015/Лис/04)
Переглядів: 919 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]