Головна » Статті » Методичний матеріал » Обслуговуючі види праці

5 клас Тема: Деталь. Загальні відомості про способи отримання деталей заданої форми із різних матеріалів

Тема: Деталь. Загальні відомості про способи отримання деталей заданої форми із різних матеріалів (різання, пиляння, штампування, лиття). 

 

Мета: засвоєння основних понять про способи отримання де­талей заданої форми;

 

формування вмінь розпізнавати деталі заданої форми з різних конструкційних матеріалів;

 

розвивати пам'ять і любов до праці;

 

виховувати інтерес до роботи.

 

Обладнання, Інструменти, матеріали: кусачки, ножиці, ножовочна пилка, деревина, муляжі із солоного тіста, плакати.

 

Ключові слова: різання, штампування, лиття, скло, ліплення.

 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

 

Хід уроку

 

 1. Організаційна частина.
 2. Актуалізація опорних знань учнів.

 

 • Які мірки знімають для виготовлення наволочки?

 

 • Як роблять розрахунок тканини для виготовлення наволочки?

 

 • Розкажіть про етапи виготовлення виробу.

 

 • Які способи можна використати для оздоблення наволочки?

 

 1. Мотивація навчальної діяльності учнів.

 

Бесіда:

 

 • З яких конструкційних матеріалів можна виготовити стілець?

 

 • Які інструменти при цьому використовують?

 

 • Що називають різанням і для чого його використовують? На­ведіть приклади.

 

 1. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
 2. Вивчення нового матеріалу.

 

У технологічному процесі виготовлення виробу можна виділити такі етапи: підготовка сировини чи матеріалів, формування окремих деталей майбутнього виробу, обробка деталей, з'єднання деталей, оздоблення виробу. Послі­довність цих етапів може дещо змінюватися. Так, напри­клад, спочатку оздоблюють окремі деталі сорочки вишив­кою, а потім з'єднують їх у виріб. Або ж, навпаки, спочатку повністю шиють сорочку, а потім оздоблюють її вишивкою. Окремі етапи у виготовленні виробу можуть бути відсутні. Якщо виріб виготовляється із однієї деталі, то відпадає необхідність з'єднання деталей. У виготовленні виробу мо­жуть бути відсутні оздоблювальні операції, якщо модель не передбачає оздоблення.

Розглянемо коротко кожен із вказаних етапів.

 

 1. Підготовка сировини чи матеріалів.

 

Матеріали, з яких виготовлятимуться вироби, перевіря­ють на наявність дефектів, усувають чи видаляють ці дефек­ти, визначають розміри, масу, густину та інші параметри матеріалів.

Наприклад, у процесі підготовки деревини її оглядають, виявляють тріщини, сучки та інші вади. Добирають дереви­ну за кольором, текстурою (характерним малюнком дереви­ни).

 

 1. Формування окремих деталей майбутнього виробу.

 

Залежно від властивостей матеріалів використовують різні способи формування з них деталей. Такі матеріали як пластмаса, парафін, метал, шоколад можна розплавляти за певної температури і розливати у форми. При охолодженні дістають деталі заданої форми. Такий спосіб формування на­зивають литтям. Із металу, шкіри та ряду інших ма­теріалів можна отримати деталі штампуванням. Таким спо­собом, наприклад, виготовляють металеві монети, медалі.

Із м'яких матеріалів, таких як глина, пластилін, форму­ють деталі ліпленням.

Способом різання отримують деталі заданої форми із ба­гатьох матеріалів (тканини, металу, деревини, шкіри та ін.) Залежно від того, як здійснюється різання матеріалу розрізняють три основні способи різання: ножем, пилкою і ножицями (мал. 1).

 

 

Мал. 1. Способи різання: а - ножем; б - пилкою; в - ножицями.

Залежно від способу різання інструменти для різання мають різну форму. На малюнку 2 показано найпоши­реніший ручний інструмент для різання. Ножі різної форми і розмірів застосовують для різання деревини, паперу, кар­тону, харчових продуктів тощо. Пиляння фанери й ДВП по прямій лінії виконують ножівками, а криволінійних кон­турів - лобзиком. Різання тканини, ниток, тонколистового металу, дроту здійснюють ножицями різної форми і розмірів. Листовий метал ріжуть також зубилом і молотком.

 

 

 

Мал. 2. Ручний інструмент для різання різних конструкційних матеріалів: а - ножі;  б - ножиці; в - гострозубці; г — ніж-різак; ґ — ножівка по дереву; д - ножівка по металу

 

 

 1. Обробка деталей.

 

У процесі обробки деталей їх краї згладжують, запобіга­ють обсипанню, роблять поверхню деталей гладкою чи навпаки шорсткою. Так, деталі одягу після розкроювання обметують, щоб тканина не обсипалася. За допомогою пра­ски їм надають певної форми, наприклад складки. Випиляні з фанери деталі зачищують шліфувальною шкуркою. На металевих деталях зачищують задирки за допомогою напил­ка, закруглюють краї деталей.

 

 1. З'єднання деталей.

 

Мета цього етапу - з'єднати усі деталі в єдину кон­струкцію. Наприклад, з'єднують кузов, колеса, скло, сидіння тощо у готовий автомобіль.

 

 

 

 

 

 1. Оздоблення виробу.

 

 

 

Надати виробу естетичного, виразного, сучасного вигляду можна за допомогою різних видів оздоблень. Тканину мож­на вишити, деревину - прикрасити різьбленням, розписом, метал - пофарбувати, полакувати тощо.

 

Аби здійснити процес різання тих чи інших матеріалів, їх спочатку розмічають - наносять на заготовку лінії кон­турів деталей виробу. Процес розмічання на деревині, металі, тканині має свої особливості. Для розмічання вико­ристовують різні інструменти (мал. 3): лінійку, олівець, циркуль, кутник, сантиметрову стрічку, крейду тощо.

 

Найважливіші правила розмічання такі:

 

 1. Деталі на заготовці розміщують так, щоб відходи матеріалів були якнайменшими. Якщо виріб складається з великих і дрібних деталей, то спочатку на заготовці розміщують лекала великих деталей, а потім малими запов­нюють усі проміжки.

 

 1. При нанесенні контурів деталей слід враховувати при­пуски на їх обробку.

 

 1. Розмічання деталей здійснюють з урахуванням напрям­ку розміщення матеріалу.

 

 1. Спочатку необхідно розмітити усі деталі майбутнього виробу, перевірити їх кількість, правильність розташуван­ня, й лише після цього вирізати деталі.

 

 1. Розмічання більшості матеріалів розпочинають від базо­вої сторони. Це може бути рівна кромка деревини, тканини, картону тощо. Якщо рівної сторони немає, то її попередньо готують.

 

На малюнку 3 показано прийоми розмічання лінійкою, кутником, циркулем, розмічання за шаблоном чи лекалом.

 

Мал. 3. Способи розмічання: а - лінійкою та олівцем; б - кутником; в - циркулем;

г - за шаблоном чи лекалом

 

Різання — це обробка матеріалів за допомогою різального ін­струменту для отримання деталей і виробів заданих розмірів, фор­ми і якості поверхні.

Різання виконується такими інструментами, як токарний різець, ніж, рубанок, пилка, фреза, склоріз та ін., залежно від того, які мате­ріали потрібно різати.

Склом називають усі аморфні тіла незалежно від хімічного скла­ду і температури затвердіння, отримані шляхом розплаву.

Дерево широко використовується в техніці як будівельний матері­ал, сировина для виготовлення целюлози, паперу, різних лаків, фарб, кормових дріжджів, борошна тощо. Матеріали, з яких виготовляють деталі машин, механізмів і приладів, називають машинобудівними. До них належать: метали та їх сплави, деревина, пластмаса, гума, картон, папір. З металів найпоширенішими є залізо й алюміній, менш поширені — мідь, магній, титан, цинк, свинець, олово. Метали вико­ристовують переважно у вигляді сплавів і значно рідше — технічно чистими.

Штампуванням називають процес виготовлення деталей склад­них форм і потрібних розмірів під дією ударного навантаження на заготовку, вміщену в спеціальний штамп. Розрізняють гаряче і холод­не штампування. При гарячому штампуванні заготовку, як правило, нагрівають, щоб збільшити пластичність металу.

Для ліплення використовують такі матеріали, як пластилін, глина, солоне тісто. Вироби із солоного тіста намагаються ліпити або вирізати одразу ж на основі для сушіння, при цьому другий бік виробу залиша­ється рівним і не пошкоджується при перенесенні його на лист сушки. Перед початком роботи основу треба змочити водою за допомогою пен­злика, для того щоб між тістом і основою не з'являлися бульбашки.

Чим краще тісто прилягає до основи, тим рівніший другий бік ви­робу.

Лиття — порівняно дешевий спосіб виготовлення деталей. Він дає велику економію металів порівняно з різанням. Існують такі ме­тоди лиття:

 

 • Лиття в металічні форми.
 • Лиття під тиском.
 • Відцентроване лиття.
 • Лиття в оболонкові форми.
 • Лиття за виплавленими моделями.
 • Лиття витинаннями.
 • Лиття вакуумним всмоктуванням.
 • Лиття наморожуванням.
 • Штамповка рідкого металу.

Наводимо приклади виробів, виготовлених литтям, які зустріча­ються в побуті.

 

 1. Закріплення вивченого матеріалу.
 1. Що називають різанням?
 2. Дайте визначення процесу штампування.
 3. Що називають литтям?
 4. Якими інструментами можна різати метал?
 5. Дайте визначення процесу ліплення.

 

 1. Підсумок уроку.

Аналіз вивченого матеріалу.

 

 1. Завдання додому: підготувати набір креслярських інстру­ментів.
Категорія: Обслуговуючі види праці | Додав: wowanchuk (2015/Лис/04)
Переглядів: 1780 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]