Головна » Статті » Методичний матеріал » Обслуговуючі види праці

5 клас Тема: Ескізні малюнки як складова процесу конструювання. Загальні відомості про процес конструювання виробу, його етапи.

Тема: Ескізні малюнки як складова процесу конструювання. Загальні відомості про процес конструювання виробу, його етапи.

 

Мета: ознайомити учнів з процесом проектування і художнього конструювання;

 

засвоїти знання про ескіз і його види;

 

формувати вміння виконувати ескіз майбутнього виробу;

 

розвивати логічне мислення, пам'ять, увагу, уяву, фантазію, навички створення гармонійних виробів;

 

формувати відчуття пропорції, чуття матеріалу;

 

виховувати охайність та художню культуру під час виконання практичної роботи.

 

Обладнання: ілюстрації, папір, інформаційні джерела, зразки видів робочої документації, художнього та робочого ескізу.

 

Тип уроку: комбінований.

 

Хід уроку

 

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 1. Що таке аплікація?
 2. Перерахувати інструменти і матеріали для виготовлення аплікації.
 3. Які біоформи використовують у створенні виробів?
 4. Що являє собою метод фантазування?
 5. Що таке анкетування?

 

 1. Мотивація навчальної діяльності.

 

Зовнішній вигляд і будова речей, які оточують людину, поступово, в процесі історичного розвитку суспільства, змінюються (див. мал.).

У давні часи майстер виготовляв той чи інший виріб від по­чатку до кінця. Він умів досконало обробляти матеріали, оздоб­лювати їх. Більшість предметів десятки і навіть сотні років ма­ли незмінні форми, будову, вид оздоблення, які бережно передавалися в сім'ї майстрів від покоління до покоління. На сучасних підприємствах вироби проектує не одна людина, а багато фахівців. У процесі проектування досягається і худож­ня, і технічна досконалість виробу.

 1. Вивчення нового матеріалу.

 

 1. Ескізні малюнки як складова процесу конструювання.

 

Художнє конструювання - це творчий процес художньої розробки нового зразка про­мислового виробу.

Це важлива складова проектування майбутнього виробу.

Художнє конструювання - колективний процес, у якому тісно співпрацюють ряд фахівців - дизайнер, конструктор, мистецтвознавець, гігієніст, економіст та ін.

Найважливішим завданням художнього конструювання є створення естетично досконалого виробу, який виконує свою функцію.

Художня досконалість виробу визначається його формою, кольором, видом оздоблення та рядом інших ознак.

Найпростіші відомі нам геометричні форми - це куля, призма, конус, піраміда, циліндр (див. мал.). Ці форми можуть поєднуватися між собою в різних комбінаціях.

Більшість промислових виробів (посуд, машини, іграшки, меблі тощо) мають складнішу форму. Щоб проектувати ці вироби, слід уміти описати і графічно зобразити цю форму.

Форма може бути симетричною і асиметричною. Прикла­дом симетричних форм е фігура людини, глечик, миска, яб­луко тощо (див. мал.). У таких форм точки розміщені на одна­ковій відстані від осі.

Поряд із формою важливою характеристикою предмета є його колір. Предмет може бути одноколірним і багато­колірним. Колір предметів буває хроматичним (кольори ве­селки) і ахроматичним (білий, сірий, чорний). Хроматичні кольори поділяються на теплі (жовтий, червоний, оранже­вий) та холодні (синій, фіолетовий, блакитний) (див. мал.).

Колір певним чином впливає на сприйняття навколишніх предметів. При спогляданні теплих кольорів людина ніби відчуває тепло і світло, холодні ж кольори створюють враження прохолоди.

У різних народів існує певне символічне значення кольо­ру. Так, у слов'ян чорний колір пов'язується з трауром. У багатьох східних народів кольором трауру є білий.

Властивості кольору слід обов'язково враховувати у процесі художнього конструювання майбутніх виробів.

Основним фахівцем у процесі художнього конструювання є дизайнер.

З особливостями його роботи ми коротко знайо­милися в 4 класі. Предметом праці дизайнера може бути: одяг, меблі, поліграфічна продукція тощо. Дизайнер пови­нен мати навички художника, кресляра. При цьому він має добре знати новинки техніки і технології у галузі, якою зай­мається, а також мати умілі руки. Щоб створювати есте­тичні речі, дизайнер вивчає художню спадщину свого та інших народів, різні ремесла. У процесі художнього конст­руювання він виконує ескізи, описує вироби, виготовляє макети і зразки виробів.

 

 

Ескіз - це конструкторський документ, виконаний без за­стосування креслярських інструментів (від руки) з дотри­манням на око пропорцій між частинами предмета.

Розріз­няють художній і робочий ескізи.

На художньому ескізі передається загальна форма пред­мета, колір, вид оздоблення, художні особливості матеріалу (див. мал.).

Художній ескіз можна виконувати олівцями, аква­рельними фарбами, гуашшю, тушшю, фломастерами тощо.

На робочому ескізі обов'язково передаються не лише ху­дожні особливості предмета, а й технічні. Так, на робочому ескізі одягу його зображують спереду і ззаду. Робочий ескіз виконують чіткими лініями, показують окремі деталі - ки­шені, складки, застібки тощо (див. мал.).

 

 1. Загальні відомості про процес конструювання виробу, його етапи.

 

Проектування – це творчий процес розробки проекту виробу, тобто повного комплекту документів, макетів, моделей, за якими буде виготовлятися виріб.

Щоб отри­мати по-справжньому корисні та якісні вироби, у розробці проекту майбутнього виробу бере участь велика кількість спеціалістів - дизайнери, конструктори, технологи, економісти, лікарі та ін.

Проектування виробу на підприємстві здійснюється в кілька етапів.

Перший етап: визначають призначен­ня майбутнього виробу, основні вимоги до нього, умови використання.

Ці дані записують в технічне завдання, де може вказуватися, що необхідно спроектувати: шкільну форму для учнів початкової школи; посуд для гарячих напоїв; меблі для дитячої кімнати тощо.

Дизайнер відбирає кращі існуючі моделі виробів, а також робить перші пробні начерки майбутнього виробу.

Другому етап: детально аналізують можливі варіанти моделі виробу, порівнюють між собою їх, вибирають найкращий варіант.

За результатами цього порівняння й вибору оформляють технічну пропозицію.

Третій етап: розробляють ескізний проект.

(Цей етап називають художнім конструюванням).  

Дизайнер малює ескізи і виготов­ляє макети майбутнього виробу.

Четвертий етап: розробка технічного проекту.

На цьо­му етапі виконують необхідні розрахунки, уточнюють фор­му і конструкцію виробу. Виготовлений макет чи модель оцінюють конструктори, технологи, економісти, лікарі і ви­пробовують на практиці. Пересвідчуються, чи виріб зруч­ний, чи він достатньо міцний і витримає навантаження у процесі користування.

П'ятий етап: розробляють робочу до­кументацію, за якою виготовлятиметься майбутній виріб на виробництві.

Основними видами робочої документації є: ескіз виробу, технічний опис, технічний рисунок, креслення, ле­кала (див. мал.).

 

 1. Закріплення знань і вмінь учнів.

 

 1. Назви найпростіші геометричні форми.
 2. Які із зображених нижче форм є симетричними?
 3. Чому у процесі художнього конструювання слід ретельно вибира­ти колір майбутнього виробу?
 4. Які вимоги до виконання художнього і робочого ескізів?
 5. Хто бере участь у проектуванні майбутнього виробу?
 6. Назви основні види робочої документації.
 7. Якими видами документації тобі доводилося користуватися у мо­лодших класах під час виготовлення виробів?

 

 1. Практична робота. Виконання ескізу майбутнього виробу.

 

Учні виконують ескіз, виконуючи ілюстрації із журналів, зразки готових виробів. Техніку виконання ескізу учні вибирають за бажанням.

 

 1. Підсумок уроку.

 

Коментую розробленні учнями ескізи, вибравши кращі. У ході коментаря звертаю увагу на типові помилки, допущені учнями, виставляю оцінки.

 

 1. Домашнє завдання.

 

Підготувати інструменти для конструювання. 

Категорія: Обслуговуючі види праці | Додав: wowanchuk (2015/Лис/04)
Переглядів: 2149 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]