Головна » Статті » Методичний матеріал » Обслуговуючі види праці

5 клас Тема: Презентація результатів проектної діяльності. Оцінювання результатів проектної діяльності.

Тема: Презентація результатів проектної діяльності. Оцінювання результатів проектної діяльності.

 

Мета: оцінити зусилля, творчий підхід кожного учня, виявити недоліки під час роботи над проектом;

створити атмосферу активної пізнавальної діяльності учнів;

виховувати самостійність під час пошукової діяльності, пріоритет творчості;

навчити стежити за презентованою інформацією.

 

Хід уроку

 

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.

 

ВАРІАНТ 1

 

 1. З якими показниками якості продукції ми вже знайомі з вами із попередніх уроків? (Економічні, естетичні, ергономічні)
 2. Як ви вважаєте, чи ще є якісь показники, за якими визначають якість продукції? (Надійність, довговічність, стандартизація та ін.)
 3. Якими методами оцінюють якість продукції? (Вимірювання, сприйняття органами чуття людини, порівняння із товаром-еталоном та ін.)

 

ВАРІАНТ 2

 

Згадайте, які вимоги ви ставили до оцінювання якості вишитого виробу?

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Естетична відповідність композиції виробу зовнішнім даним замовника, цілісність композиції виробу і відповідність напрямам роботи.
 2. Ергономічна зручність виробу для використання.
 3. Економічна виробничість затрати і витрати споживача на експлуатацію виробу.

 

 

 

 

 1. Оцінка об'єкта технологічної діяльності.

 

Розповідь учителя

 

Оцінка об'єктів технологічної діяльності проходить за екологічними, ергономічними та іншими показниками.

 

Щодо екологічних показників швейні вироби оцінюються за безпекою тканин для здоров'я людини. Тканини не повинні виділяти шкідливі речо­вини, викликати алергійні реакції, електризуватися, повинні мати високі гігієнічні властивості.

 

Ергономічність швейних виробів означає наявність високих експлуата­ційних властивостей виробів (надійність в експлуатації, зручність, свобода рухів, відповідність умовам праці, відпочинку). Це досягається розробкою відповідних конструкцій окремих вузлів виробу, його деталей (розташуван­ня кишень, використання збільшень на вільне облягання при конструюванні виробу тощо).

 

Оцінка якості виготовлення виробу включає не тільки якість обробки окремих вузлів, але й дотримання технології виготовлення. Порушення технологічної послідовності суттєво впливає як на зовнішній вигляд виробу, так і на його функціональні характеристики. Оцінюючи виріб, врахову­ють також і його собівартість, яка складається з вартості всіх матеріалів. На підприємствах до собівартості додаються витрати на електроенергію, заробітну плату працівників, амортизацію обладнання, транспортні витрати тощо.

 

Знайомлю учнів із критеріями оцінювання швейного виробу.

 

 

 1. Методи оцінювання якості продукції.

 

 • Традиційний — оцінка якості у спеціальних підрозділах;
 • вимірювальний — використання технічних засобів контролю;
 • експертний — використовується для оцінки естетичних показни­ків;
 • соціальний — ґрунтується на визначенні якості продукції на основі вивчення думки споживачів;
 • реєстраційний — ґрунтується на спостереженні і підрахунку кількості предметів, випадків;
 • органолептичний — передбачає аналіз сприймань органами чуття людини споживацьких властивостей товару;
 • розрахунковий — використовується при визначенні показників якості новостворених виробів (порівняння корисного ефекту» і загальних витрат на створення і споживання);
 • статистичні — ґрунтується на використанні методів математичної статистики.

 

 

 

 1. Показники якості продукції.

 

 

естетичні

(краса форми, ціліс­ність її сприйняття, досконалість виконан­ня, оригінальність, від­повідність стилю, моді, гармонійність)

 

економічні

витрати на розроблення,

економічна ефективність її використання (спів­відношення ціни і набір експлуатаційних харак­теристик)

 

ергономічні

відображають взаємо­дію людини із виробом і враховують санітарно-гігієнічні властивості (запиленість, вібрація, шум, вологість, викиди шкідливих речовин)

 

 

надійність

властивість виробу виконувати свої функ­ції протягом певного часу із збереженням технічних параметрів і експлуатаційних характеристик (частота відмов, безвідмовність)

 

 

довговічність

властивість виробу три­валий час у певних умо­вах і режимах експлу­атації зберігати свою роботоздатність (строк служби)

 

призначення

характеризує присто­сованість виробу до використання, сферу використання та корис­ний ефект

 

технологічності

характеризує ефек­тивність конструкцій, машин і технології їх виготовлення (забезпе­чується висока продук­тивність праці деталей, при виробництві про­дукції та її ремонт)

 

стандартизації

характеризує ступінь використання при виготовленні продукції стандартних, уніфіко­ваних та оригінальних блоків, вузлів (чим мен­ша кількість оригіналь­них частин у виробі, тим краще для виробни­ка і споживача)

 

 

патентно-правовий

характеризує патентну захищеність і патентну чистоту продукції

 

 1. Повідомлення теми уроку.

 

Сьогодні кожен учень захистить свій проект. Ми оцінимо ваші зусилля, творчий підхід, здатність застосовувати знання і уміння для розв'язання пізнавальних і практичних завдань.

 

 1. Постановка завдань уроку перед учнями.

 

Знати: способи і критерії оцінювання.

 

Вміти: захистити свої проекти, дати самооцінку своїй діяльності.

 

 1. Вивчення нового матеріалу.

 

 1. Способи оцінювання проекту.

 

Перед захистом складається індивідуальна картка на учня, який захищає проект. Анкета заповнюється проектантом, учителем, учнями, членами журі.

 

Етапи

Критерії оцінювання

Самооцінка

Керівник

Учні

Журі

Захист

Представлення — якість допо­віді (10 балів).

Актуальність теми і рішень (10 балів).

Мета і задачі проекту (10 балів)

 

 

 

 

Процес проек­тування

Відповіді на питання (10 балів). Інтелектуальна активність (10 балів).

Творчість (10 балів).

Практична діяльність (10 балів). Уміння працювати у колективі (10 балів)

 

 

 

 

Підсу-

мок

Досягнутий результат (10 балів). Оформлення (10 балів)

 

 

 

 

 

Наприкінці виводиться середнє арифметичне з балів, виставлених у даній позиції:

 

 • 85-100 балів — «відмінно»; 70-84 бали — «добре»; 50-69 балів — «задовільно»

 

 

Оцінка

етапів

Критерії оцінки

Бали

Оцінка

роботи

Актуальність теми і рішень, їх складність.

Обсяг розробок і кількість рішень.

Практична цінність.

Рівень самостійності учасників.

Якість оформлення записів, наочності тощо.

Оцінка роботи рецензентом

5, 10, 20

5, 10, 20

5, 10, 20

5, 10, 20

5, 10, 20

5, 10

Оцінка

захисту

Якість доповіді.

Глибина розкриття теми.

Глибина розкриття предмета.

Відповіді на питання журі.

Відповіді на питання аудиторії

5, 10, 20

5, 10, 20

5, 10, 20

5, 10

5, 10

 

 • 180-140 балів — «відмінно»; 139-100 балів — «добре»; 99-65 балів — «задовільно».

 

(Якщо не згодні з критеріями оцінювання проекту, можна запропонувати свої.)

 

 

 1. Проведення презентації:

 

а) підбити підсумки проекту в цілому;

б) підбити підсумки роботи окремих груп;

в) оцінити частини (етапи) проекту;

г) провести оцінювання вчителем (журі);

г) намітити перспективи майбутніх проектів. При проведенні захисту необхідно пам'ятати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Практична робота.

 

 1. Звіт груп.

 

 • Провести у формі ділової гри. Три групи експертів: дизайнери, техно­логи, вишивальниці оцінюють результат роботи своїх однокласників.

 

 1. Підбиття підсумків.

Оголосити кількість балів і найкращий проект.

 

 1. Підбиття підсумків заняття.

 

 • Що сподобалось у проекті?
 • Що вийшло найкраще?
 • Які труднощі виникли?
 • Як їх подолали?
 • Ваші побажання щодо майбутніх проектів.

 

 1. Оцінювання роботи учнів на уроці.
 2. Прибирання робочого місця та приміщення.
Категорія: Обслуговуючі види праці | Додав: wowanchuk (2015/Лис/04)
Переглядів: 2443 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]